Opatrenie č. 147/2015 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny

Čiastka 46/2015
Platnosť od 30.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015