Nariadenie vlády č. 145/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Čiastka 45/2015
Platnosť od 30.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015