Vyhláška č. 142/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 Aktuálne znenie