Nariadenie vlády č. 134/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2011 Z. z.

Čiastka 41/2015
Platnosť od 19.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 Aktuálne znenie