Zákon č. 125/2015 Z. z.Zákon o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 395/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.12.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2019 395/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2015 - 30.11.2019