Zákon č. 122/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 39/2015
Platnosť od 10.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015