Oznámenie č. 116/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Spojených arabských emirátov o bezpečnostnej spolupráci a boji proti terorizmu

Čiastka 37/2015
Platnosť od 03.06.2015
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 5. apríla 2015 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Pôvodný predpis

03.06.2015