Oznámenie č. 11/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky

Čiastka 3/2015
Platnosť od 31.01.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 8 ods. 1.