Nariadenie vlády č. 105/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 309/2010 Z. z.

Čiastka 34/2015
Platnosť od 28.05.2015
Účinnosť od 01.06.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2015 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.05.2015