Oznámenie č. 102/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2015

Čiastka 32/2015
Platnosť od 26.05.2015
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2015.