Redakčné oznámenie č. r1/c88/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/2013 Z. z.

Čiastka 88/2014
Platnosť od 23.10.2014