Redakčné oznámenie č. r2/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.05.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.05.2014