Redakčné oznámenie č. r1/c45/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 106/2014 Z. z.

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014