Redakčné oznámenie č. r1/c2/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 441/2013 Z. z.

Čiastka 2/2014
Platnosť od 15.01.2014
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.01.2014