Redakčné oznámenie č. r1/c117/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z.

Čiastka 117/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 31.12.2014

OBSAH