Redakčné oznámenie č. r1/c10/2014 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 1/2014 Z. z.

Čiastka 10/2014
Platnosť od 07.02.2014
Účinnosť od 01.02.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 Aktuálne znenie