Oznámenie č. 96/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest

Čiastka 36/2014
Platnosť od 15.04.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2014.