Oznámenie č. 95/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť

Čiastka 35/2014
Platnosť od 15.04.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 18. apríla 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.