Oznámenie č. 92/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení

Čiastka 32/2014
Platnosť od 11.04.2014
Redakčná poznámka

Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 8.