Vyhláška č. 9/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

(v znení č. 186/2015 Z. z.)

Čiastka 6/2014
Platnosť od 30.01.2014
Účinnosť od 15.08.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.2015 186/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.02.2014 - 14.08.2015