Oznámenie č. 89/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. februára 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.