Zákon č. 84/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 18/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 31/2014
Platnosť od 11.04.2014
Účinnosť od 25.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.05.2018 18/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
15.04.2014 - 24.05.2018