Oznámenie č. 83/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o registri bankových úverov a záruk

Čiastka 30/2014
Platnosť od 28.03.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.