Oznámenie č. 78/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 2. apríla 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.

78

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 2013 bola v Soule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 2. apríla 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.