Oznámenie č. 78/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 2. apríla 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.