Oznámenie č. 77/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 30. marca 2014 v súlade s článkom 18 ods. 1.