Vyhláška č. 74/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov

(v znení č. 141/2016 Z. z.)

Čiastka 29/2014
Platnosť od 25.03.2014
Účinnosť od 01.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2016 141/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2014 - 31.03.2016