Vyhláška č. 51/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

Čiastka 17/2014
Platnosť od 28.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2014 - 17.04.2016

Pôvodný predpis

28.02.2014