Oznámenie č. 411/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Čiastka 116/2014
Platnosť od 31.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.