Oznámenie č. 408/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 115/2014
Platnosť od 30.12.2014
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2015.