Oznámenie č. 406/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí

Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.