Oznámenie č. 401/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Čiastka 114/2014
Platnosť od 30.12.2014
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 434/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.