Oznámenie č. 398/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej spolupráce na roky 2015 – 2019 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 12. novembra 2014 v súlade s článkom 17 ods. 1.