Nariadenie vlády č. 394/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 113/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 431/2015 Z. z.