Oznámenie č. 391/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.