Oznámenie č. 389/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

(v znení č. 25/2016 Z. z., 327/2017 Z. z.)

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 327/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2016 - 31.12.2017 25/2016 Z. z.
01.01.2015 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

23.12.2014