Oznámenie č. 387/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pôvodný predpis

23.12.2014