Zákon č. 386/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 112/2014
Platnosť od 23.12.2014
Účinnosť od 01.06.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2015 Aktuálne znenie