Vyhláška č. 379/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH