Zákon č. 375/2014 Z. z.375. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.02.2015

OBSAH