Zákon č. 37/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 129/2015 Z. z.)

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.09.2015