Oznámenie č. 352/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014