Oznámenie č. 350/2014 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely

Čiastka 106/2014
Platnosť od 13.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2014.