Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Čiastka 105/2014
Platnosť od 10.12.2014
Účinnosť od 01.01.2019