Vyhláška č. 337/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o financovaní geologických prác

Čiastka 103/2014
Platnosť od 03.12.2014
Účinnosť od 15.12.2014

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.12.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.12.2014