Zákon č. 335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 103/2014
Platnosť od 03.12.2014
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. V § 211b v dvadsiatom šiestom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 177/2018 Z. z., 373/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2017 - 31.12.2018 125/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z. Delená účinnosť
01.01.2015 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

03.12.2014