Rozhodnutie č. 332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 102/2014
Platnosť od 29.11.2014

OBSAH

332

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 26. novembra 2014

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 7. marca 2015,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2014 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. marca 2015

ObecVolí saOkresKraj
Horný BarposlanecDunajská StredaTrnavský kraj
Hubicestarosta
SmolinsképoslanciSenica
Dolné DubovéstarostaTrnava
Naháčposlanci
Melčice-LieskovéposlanciTrenčínTrenčiansky kraj
BrančstarostaNitraNitriansky kraj
LužanystarostaTopoľčany
IžipovcestarostaposlanciLiptovský Mikulᚎilinský kraj
Jalovecposlanec
Jamníkposlanec
Pavčina Lehotaposlanci
Lopušné PažiteposlanecKysucké Nové Mesto
JasenovéstarostaŽilina
Stránskeposlanci
Varínstarosta
BuzitkastarostaLučenecBanskobystrický kraj
České BrezovostarostaPoltár
Veľký LomstarostaVeľký Krtíš
KunešovposlanecŽiar nad Hronom
OndavkastarostaposlanciBardejovPrešovský kraj
ZálesiestarostaposlanciKežmarok
HarakovcestarostaposlanciLevoča
Poľanovceposlanec
BrežanystarostaPrešov
Podhradíkposlanec
Nižná PisanáposlanciSvidník
Chrasť nad HornádomposlanciSpišská Nová VesKošický kraj
KuzmicestarostaTrebišov

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2014 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 7. marca 2015

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obceobec12. 12. 2014
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
1. 1. 2015
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti11. 1. 2015
55 dní14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri vo¾bách do obecného zastupiteľstvapolitické strany11. 1. 2015
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
16. 1. 2015
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obcemiestna
volebná komisia
21. 1. 2015
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
31. 1. 2015
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
5. 2. 2015
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec10. 2. 2015
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany15. 2. 2015
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
18. 2. 2015
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
20. 2. 2015
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
5. 3. 2015
26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
7. 3. 2015