Rozhodnutie č. 332/2014 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 102/2014
Platnosť od 29.11.2014

OBSAH