Oznámenie č. 33/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. februára 2014.

Pôvodný predpis

15.02.2014