Oznámenie č. 319/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 98/2014
Platnosť od 22.11.2014

Pôvodný predpis

22.11.2014